Yumor

Bəhlulun qarğı atı

Bir gün Bəhlul, adəti üzrə, qarğı atını minib gəzirdi. Bir nəfər onu dayandırıb deyir:


- Bəhlul ,sənin hərəkətinə baxanda adamın gülməyi gəlir. Amma çox ağıllı sözlərin və işlərin var. Bunları haradan, kimdən öyrənmisən?


Bəhlul deyir:


- Ağılı dəlilərdən öyrənmişəm. Onlar nə etmişdilərsə, mən etməmişəm, nəyi etməmişlərsə, mən etmişəm.