Musiqi

Məmmədbağır Bağırzadə. Ay mənim göyçək qızım

Ay gözümün işığı,

Gülüzlü göyçək qızım.

Evimin yaraşığı,

Ömrümə bəzək qızım.

 

Qəşəng-qəşəng saçların,

Töküləndə üzünə,

Görənlər çox oxşadır,

Səni mənim özümə.

 

Nəqarət:

Ay mənim göyçək qızım

Saçları ipək qızım

Ömrümə bəzək qızım.

 

 

Mənə tərəf qaçanda,

Qəlbimə fərəh gəlir

Rəngi bir az solanda

Mənim qəlbim kövrəlir.

 

 

Dodağı gül qonçəsi,

Yanağında xal qızım.

Gözləri dan ulduzu,

Şirin-şəkər bal qızım.

 

Nəqarət:

Ay mənim göyçək qızım

Saçları ipək qızım

Ömrümə bəzək qızım.

 

 

Bu günün şən körpəsi,

Sabahın sonasısan.

Analı dünyamızın

Sən də bir anasısan.

 

 

Bu azad vətənimdə

Yaşa bəxtəvər qızım

Sev bu gözəl vətəni

Mənim elsevər qızım

 

Nəqarət:

Ay mənim göyçək qızım

Saçları ipək qızım

Ömrümə bəzək qızım.