Bu maraqlıdır!

Niyə ancaq təkcə Yer kürəsində maye şəklində su var?

Yer kürəsi yeganə planetdir ki, burada maye şəklində su vardır. Başqa planetlərdə buz və buxar şəklində su var, ancaq maye şəklində yoxdur. 


Yer kürəsinin temperaturu imkan verir ki, ilin bütün fəsillərində həm səthində, həm də dərinliklərində suyu maye şəklində tapmaq mümkün olsun. Başqa planetlərdə temperatur çox aşağıdır, ona görə də onların səthi buzla örtülüdür. Bu o deməkdir ki, həmin planetlərdə Yer kürəsindəki kimi maye şəklində su yoxdur.