Yumor

Saymağı öyrədirəm!

Cavan tərbiyəçi otağa kompyüter gətirir. Çətinliklə əyilib onu yerə qoyub uşaqlardan soruşur:


- Uşaqlar, deyin görüm, otaqda neçə kompyüter var?


- Bir!


- Düzdür, – tərbiyəçi çox çətinliklə ikinci sonra isə üçüncü kompyüteri gətirir:


- İndi neçə kompyüter oldu?

 

Bu vaxt müdirə otağa gəlib soruşur:


- Nə edirsən?


- Uşaqlara üçə qədər saymağı öyrədirəm!


- Biz həmişə bunu alma ilə öyrədirik. Elə bil bunu sən də eləyə bilərdin!


- Axı kitabda kompyüter yazılıb.


- Kitabın növbəti səhifəsində 10-a qədər saymağı avtobuslarla öyrədiblər. Ümidvaram otağa avtobus gətirməyə hazırlaşmırsan?