Şeirlər

Zahid Xəlil. Tayalar

Düzülüb qatar – qatar
Bir az gendə tayalar.
Elə bil keşik çəkir
Bizim kəndə tayalar.
Səhər parlaq görünür,
Yanır gündə tayalar.
Təyyarədən baxanda
Kündə - kündə tayalar.