Nağıllar, hekayələr

Zahid Xəlil. Təkər

Taxtadan düzəldilmiş bir təkər yolun kənarına düşüb qalmışdı. Buradan maşınlar keçirdi.

 

– Götür məni, – deyə təkər onlardan xahiş etdi.

 

– Taxta təkər nəyimizə lazımdır? – maşınlar ona lağ etdi.

 

Yoldan bir araba keçirdi.

 

– Götür məni, – deyə təkər yalvardı.

 

– Əgər dörd dənə olsaydın, götürərdim, – deyə araba da keçib-getdi.

 


Yolda bir oğlan göründü. O, əlində çanta məktəbdən gəlirdi.

 

“Eh, mən onun nəyinə lazımam axı”, – deyə təkər fikrindən keçirdi. Amma buna baxmayaraq, soruşdu:

 

– Məni götürərsən?

 

– Böyük məmnuniyyətlə! – Oğlan təkəri aparıb evin damına qoydu. Leyləklər uçub gəldilər, təkərin üstündə özlərinə rahat yuva qurdular.

 

Təkər, nəhayət, bir işə yaradığına görə çox məmnun oldu.