Bu maraqlıdır!

Qiymətli daşlar nədir?

Zərgərlik məhsulları və başqa bəzəklərdə qızıl və gümüşdən əlavə, qiymətli daşlardan da geniş istifadə edilir. Bunlar almaz, yaqut, zümrüd, ametist və əqiq daşlarıdır. 


Bu daşların bəziləri parıldayır və ya göy qurşağı kimi rəngdən rəngə düşür, bu isə onları daha da cazibədar edir. 


Bu minerallara təbiətdə az rast gəlinir, ona görə də çox bahadır.