Bu maraqlıdır!

Boş süxur nədir?

Yataqlarda tək təmiz minerallara deyil, həm də onların torpaq, daş və s. materiallarla qarışığına da rast gəlinir. 


Minerallarla bir yerdə olan həmin minerallara boş süxurlar deyilir. Boş süxurlardan təmizlənmiş minerallara filiz deyilir. Mineralları boş süxurlardan təmizləmək üçün bəzi əməliyyatlar aparılmalıdır: yuyulma, süzülmə və s.