Şeirlər

Mina Rəşid. Ay da gəlir dalımca

Mavi yorğan içində

Baş qoyubdur balınca.

Mən getdikcə görürəm

Ay da gəlir dalımca.

 

 

Düşünürdüm, Ay nədən

Arıq olur çöp kimi.

Bir də gördüm kökəlib

Dönüb olub top kimi.