Şeirlər

Zahid Xəlil. Qazayağı

Mahir yaşıl çəməndə
Gördü qazayağını:
Dedi: - Yəqin itirib
Bir qaz öz ayağını.