Şeirlər

Zahid Xəlil. Qurbağa

Bir yekə “M” hərfinə
Oxşayır bu qurbağa.
Tərpənməyir, elə bil
Yapışıbdır torpağa.