Şeirlər

Ələsgər Əlioğlu. Bulaq

Bu dağların qoynunda,
Çoxlu cığır dolaşır.
Biri yamaca qalxır,
Biri gədikdən aşır.


 
Biri enir dərəyə,
Biri dırmaşır yala.
Biri üz tutur sağa,
Biri üz tutur sola...


 
Bu cığırlar axırda
Gəlib bir yerə çıxır.
Bulaq
Bu cığırları
Çəkib başına yığır.