Musiqi

Ninni

Könlümün bir gülüsən (2),
O gülün bülbülüsən,
Sinəmin sünbülüsən,
Səni, balam, sevərəm.
Laylay dedim, yatasan,
Qızılgülə batasan.
Qızılgülün içində,
Şirin yuxu tapasan,
Laylay, balam, a laylay!