Şeirlər

Ələsgər Əlioğlu. Dələnin yolu

Dələ cəld bu ağacdan

Adlayır o ağaca.

Budaqları dolanır,

Həvəslə qaça-qaça.

 

 

Gözlərini süzdürür,

Yoxlayır sağı-solu.

Ağacların başından

Keçir dələnin yolu.