Şeirlər

Aləmzər Əlizadə. Günəş düşürüm

Nə durmusan, ay Ziba,

Bir qarğı tap ver mənə.

Çıxım damın üstünə

Günəş düşürüm sənə.