Bu maraqlıdır!

Buzu qızdırdıqda nə baş verir?

Buzu qızdırdıqda onun temperaturu mənfidən 0 C-yə qədər artır. Əgər temperatur artırsa o əriyir və suya çevrilir. İsti onun vəziyyətinin dəyişməsinə səbəb olur: buz öz bərk halından maye halına keçir. Bu, ərimə prosesi adlanır.