Oyunlar

Lupanın köməkliyi ilə kağızı yandırırıq

Lupanı kağız vərəqin üzərində elə tut ki, o, günəş şüasını tutsun və kağızın üzərinə düşsün. Bir müddət kağızı tərpətmədən saxla. Bir neçə dəqiqədən sonra kağızın necə yandığını görəcəksən. Ehtiyatlı ol! Bu təcrübəni apararkən təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etmək lazımdır, çalış ki, yaxınlıqda tezalışan əşya və maddələr olmasın.