Şeirlər

Zahid Xəlil. Qara toyuq

Səhərdən cəh-cəh vurursan,
Kefin sazdı, qara toyuq.
Səsin necə işıqlıdı
Bəmbəyazdı, qara toyuq.


Kolluqda da oxuyursan,
Dərdin yoxdur, sərin yoxdur.
Qəlbinin içi çöldədi,
Deyən sənin sirrin yoxdu.

 

 

Hökmün tutub yeri-göyü,
Hardan aldın bu həvəsi.
Sanki xəzinə tapmısan
Bir toya bəs edər səsin.


Yox, yanıldım, qara toyuq.
Xəzinə batırır səsi.
Dövləti çox olanların,
Yoxa çıxır zümzüməsi.


Neylirsən dünya malını?
Xəzinə sənin səsindi,
Oxu, körpə quşçuğazım,
Oxu, bu dövlət bəsindi.