Şeirlər

Mina Rəşid. Qumru

Ağappaq qar içində

Atılıb-düşdü Qumru.

Qartopular düzəltdi

Balaca yumru-yumru.

 

 

Sonra qardaşı ilə

Qardan adam düzəltdi.

Buz kimi əllərini

Anasından gizlətdi.