Şeirlər

Mina Rəşid. Balaca həkim

Xəstələnmişdi anam
Sığal çəkdim telinə.
Qucaqladım mən onu
Şal bağladım belinə.

 

Ayrılmadım yanından.
Çoxlu xoş söz söylədim.
Əllərini oxşadım,
Üzünü əzizlədim.

 

 

 

Limonlu su gətirdim,
Şirin nağıl danışdım.
Oyuncaqlarla onun
Başını qarışdırdım.

 

Anam lap tez sağaldı
Dedi, -Sağ ol, gül qızım.
Sən mənim həkimimsən
Daha qalmadı arzum.