Şeirlər

Ələsgər Əlioğlu. Göyərçinin qıçı

Cəfər daşla sındırıb,
Göyərçinin qıçını.
O çəkmir -
Biz çəkirik,

İndi ağrı-acını...