Şeirlər

Şirinxanım Kərimbəyli. Gəlin, sevək vətəni

Ay uşaqlar, ürəkdən,
Gəlin, sevək Vətəni.
Üstün tutaq çörəkdən-
Yar etməyək yetəni.

 

Onu sevməyən insan,
Yurduna gərək olmaz.
Yad eldə alsa ad-san,
Elin qəlbində qalmaz.

 

Vətən halal yerindi,
Qorumasaq yadındı.
Onun eşqi dərindi,
O – özün, övladındı.

 

Yar edək nidamıza,
O könüldə bitəni.
Can deyək sevdamıza,
Gəlin sevək Vətəni!