Bu maraqlıdır!

Mühərrik nədir?

Mühərrik hər hansı bir enerji növünü – elektrik, hidravlik, kimyəvi və s. mexaniki enerjiyə çevirən mexanizmdir. 


Nə ilə işləməyindən asılı olaraq mühərriklər bir neçə növə bölünür: külək, istilik, hidravlik, buxar maşınları kimi xariciyanma mühərrikləri, avtomobil və ya reaktiv mühərrik kimi daxiliyanma mühərrikləri, həmçinin elektrik mühərrikləri vardır