Tapmacalar

Tapmacalar

1. Bir sinidə iki toyuq,
Biri isti, biri soyuq.
 
 
 
 
 
 
2. Birdən vurar qılıncı,
Bağdadda oynar ucu.
 
 
 
 
 
3. Göydə doğular,
Yerdə boğular.
 
 
 
 
 
4. Bədəni yerdə, saqqalı göydə.
 
 
 
 
 
 
5. Axşam baxdım, çox idi,
Səhər baxdım, yox idi.
 
 
 
 
 
 
6. Məni yeməzlər,
Mənsiz heç nə yeməzlər.