Şeirlər

Mina Rəşid. Qaranquş

Dayımın daxalında
Yuva qurub qaranquş.
Heç bir kəsdən qorxmayan
Mənimlə dost olan quş.

 

Toxunmuram evinə.
Görüm bu quş nə edir.
Balaları yuvada
Yemək dalınca gedir.

 

 

 

O məni görüb uçmur
Balasını yedirdir.
Anam deyir, qaranquş
Bizə etibar edir.