Bu maraqlıdır!

Kosmik zond nədir?

Kosmik zond-atmosferdən kənarda fəza boşluğunda uçaraq Yer üçün ulduzlar barədə məlumat toplayan aparatdır. Bu işlərin yerinə yetirilməsi üçün  onlar xüsusi müşahidə cihazları ilə təmin edilib. Məhz kosmik zondların köməkliyi ilə biz Kainatın bəzi sirlərini öyrənə bilmişik.