Şeirlər

Rafiq Yusifoğlu. Mənim atam

Uşaqlar atamın
Başına cəm idi:
Birinə dayıdı,
Birinə əmidi
Mənim atam.

 


Nənəmə oğuldu,
Əmimə qardaşdı.
Bacıma atadı,
Anama sirdaşdı
Mənim atam.