Bu maraqlıdır!

Günəş hansı materiallardan ibarətdir?

Günəş də bütün ulduzlar kimi, hidrogen və heliumdan ibarətdir. 


Bu iki qazdan əlavə, Günəşin tərkibində yerdə torpaq süxurlarını əmələ gətirən bir çox elementlər mövcuddur, ancaq temperatur çox yüksək olduğu üçün onlar bərk halda yox, qaz şəklində olur.