Şeirlər

Əliağa Kürçaylı. İzlər

Dünən qarın üstündə mən

Gördüm ayaq izlərimi;

Bəs o izlər itdi nədən

Bu gün günəş doğan kimi?

 

 

Üzərində qarlı yerin

İz salmaq çox asan olur.

Asan düşən o izlərin

Ömrü, ey dost, bir an olur!

 

 

Çətin olsa belə, çalış –

İzin düşsün daş üstünə;

Min odlu yay, min qarlı qış

Poza bilməz onu yenə!