Şeirlər

Söhrab Tahir. Tənək

Bir quş yuva tikir arakəsmədə,

O da öz işində, qurğusundadır.

Tənəyi qaldırdım, gördüm kölgədə

Salxımlar mirvari yuxusundadır.

 

 

Şanı öz fəslini vurubdur başa,

Qarışqa daşıyır yarpaqlarını.

Tənək dirsəklənib çopur bir daşa,

Qumluğa uzadıb ayaqlarını.

 

 

 

 

Bağda bircə salxım üzümlə doydum,

Doymadım tənəyin gözəlliyindən.

Bir gilə şanını ağzıma qoydum,

Üzümü turşutdum şirinliyindən.

 

 

Quşlar dəstə ilə bağa dolubdur,

Bürüyüb quşları üzüm yanğısı.

Abşeron bir yaşıl gəlin olubdur,

Üzüm salxımları boyunbağısı.