Bu maraqlıdır!

Bir müstəvidə iki düz xətt çəkəndə nə baş verir?

Eyni müstəvidə iki düz xətt yerləşəndə onlar ya hər hansı bir nöqtədə kəsişir, ya da kəsişmirlər. İki düz xəttin bir-biri ilə kəsişdiyi nöqtəyə kəsişmə nöqtəsi deyilir. Kəsişmə nöqtəsini dörd şüanın sərhədi və ya başlanğıc nöqtəsi saymaq olar. Əgər bir müstəvidə iki düz xətt nə qədər uzanmasından asılı olmayaraq kəsişmirlərsə, onları paralel xətlər adlandırırlar.