Bu maraqlıdır!

Çoxbucaqlının apofemi nədir?

Çoxbucaqlının yerləşdiyi çevrənin məkəzindən onun hər hansı bir tərəfinin ortasına çəkilmiş xəttə çoxbucaqlının apofemi deyilir. Apofemin əsas xüsusiyyətləri bunlardır:
 
1. Apofem çoxbucaqlının tərəfinə perpendikulyardır.
 
2. Apofem tərəfləri çevrənin radiusu və çoxbucaqlının tərəfindən ibarət üçbucaqlının hündürlüyünə bərabərdir.