Bu maraqlıdır!

Qütblərdə su hansı haldadı?

Yer kürəsinin qütbləri və ona yaxın ərazilərdə havanın temperaturu -60 C-ə qədər aşağı düşür. Belə aşağı temperaturda su donur, yəni bərk halda olur və çox böyük buz dağları yaradır. Bərk halda düşmüş su qütblərdə milyon illərlə bir yerdə yığılıb qalır.