Şeirlər

Nigar Rəfibəyli. Günəş doğanda

Səhər günəş doğanda

Aləm nura boyanır,

Şehli qərənfillərin

Üzündə sevinc yanır.

 

 

Çiçəklərə, güllərə,

İnci şehlər ələnir.

Sarı saçlı sünbüllər

Dərya tək ləpələnir.

 

 

Gündüzləri işıqlı,

Gecələri füsunkar.

Həmişə sevinclidir,

Fərəhlidir ilk bahar.