Bu maraqlıdır!

Çevrə və dairə eyni şey deməkdir?

Çevrə qapalı əyri xətdən ibarət olub bütün nöqtələri mərkəz adlanan nöqtədən eyni məsafədə yerləşir. Dairə isə müstəvinin çevrə ilə məhdudlaşmış hissəsidir. 


Radius çevrənin istənilən nöqtəsini mərkəz ilə birləşdirən sınıq xətdir. Diametr mərkəzdən keçərək çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən sınıq xətdir.