Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Pomidor

Pomidor lap yetişib

Elə bir ordu şişib,

Sevirsən pomidoru,

Onu qurd – quşdan qoru.

 

 

Qırmızı al – yanağı,

Gipgirdə , hamar – hamar

Yedin günortaçağı,

Dedin: əcəb dadı var!