Şeirlər

İlham İlhami. Neçəsini tutdu, uddu?

Hər iyirmi gündə bir
Bir qurbağa tutdu ilan…
Ay uşaqlar, deyin görək,
Dörd ayda neçə qurbağa
Tutdu ilan, uddu ilan?