Şeirlər

Qabil. Söz

Söz qan salır araya,
Söz məlhəmdir yaraya.
Qısa söz – kəsər,
Uzun söz – hədər.
Söz şərbət, şəkər,
Söz zəqqum, zəhər.