Bədii filmlər

"Morozko"

Biri vardı, biri yox, Nastenka adlı mehriban bir qız vardı. Qəzəbli ögey anası onu dinclik vermədən işlədirdi. Bir gün o, Nastenkadan bezir və onu şaxtada donmaq üçün meşəyə yollayır. Bu yerlərdə İvanuşka adlı oğlan da yaşayırdı. İvanuşka Nastenkaya vurulur. Lakin İvanuşka cox lovğa olduğundan meşə cadugarı onu ayıya döndərir. Nastenka ilə İvanuşka öz talelərini birləşdirmək üçün çox sınaqlardan keçməli olurlar. Onlara isə bu yolda xeyirxah sehirbaz – Morozko baba kömək edir.