Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Bala məhəbbəti

Dəryalarca olarmı,

Ananın məhəbbəti?!

Bir günəşə dolarmı,

İstisi, hərarəti?!

Geniş göylər qədərdir,

Balaya məhəbbəti.

Onu ölçmək hədərdir,

Yoxdur bir nəhayəti.