Musiqi

Göbələk uşaq mahnısı

Musiqi: Oqtay Zülfüqarov

Söz: Zahid Xəlil

 

Göbələk, ay göbələk,
Papağı ağ göbələk!
Meşədə kol dibində
Hər yerdə görək səni
Səbətlərə doldurub
Evə gətirək səni.
Göbələk, ay göbələk,
Papağı ağ göbələk