Şeirlər

Məzahir Məzhər. Şeh damcısı

Düzülüb yarpaq üstə

Damcılar mirvari tək,

Gözləyir nəvbəsini

Haçan yerə düşəcək.