Şeirlər

Aləmzər Əlizadə. Qonaqlar getdi

Qonaq gəlmişdi.
İlhamə gilə
Qız yuxusundan,
Durmayıb hələ.

 

Anası gəlib
Oyatdı onu.
Verdi geysin tez
Çiçəkli donu.

 

İlhamə ancaq
Onu geymədi.
Dedi: ─Yaxşı don
Seçərəm indi.

 

O, donlarını
Geyirdi bir-bir
Nədənsə onlar
Xoşuna gəlmir.

 

 

Ətəyi sarı
Cibli donu var.
Onu geyinib
Gələnə qədər
Getdi qonaqlar.