Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Parovoz

O, yollarda yaşayır,

Basır onu tüstü, toz.

Bakıdan neft daşıyır

Şəhərlərə parovoz.

Bağırır: puf – puf – puf – puf,

Nə yaman istidir, uf!

Gümüş rəngli buxardır

 

 

Onun isti nəfəsi;

Qəribə  fiti vardır,

Aləmi basır səsi.

Qışda çöldə yaşayır,-

Var odu, hərarəti,

İftixarla daşıyır

O, qiymətli sərvəti.