Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Atəşböcəyi

Bir gecə, gördüm qumun

Üstündə par – par yanır,

İndi mənim ovcumun

İçində işıqlanır.

Gəzir o baş – bu başa.

 

 

Dedim : qutuda yaşa,

Bax, bu da sənin qutun...

Dərərəm sənə tutun

Yamyaşıl yarpağını,

Söndürmə çırağını!