Şeirlər

Əyyub Türkay. Müəllim

Yazmağı, oxumağı,
Öyrətmisiz Siz bizə.
Nə qədər “sağ ol” desək,
Bu yenə azdır Sizə.

 


Neçə elmin sirrindən
Biz alırıq sorağı.
Ömür yollarımıza,
Yandırırsız çırağı.

 


Zəhmətini müəllim,
İnanın, danan olmaz.
Sizi vəsf edən dillər,
Danışmaqdan yorulmaz.