Şeirlər

Mina Rəşid. Günəş ağıllıdı

Günel gedir məktəbə
Günəş üzünə gülür.
Deyir, yoxsa günəş də
Ana, məktəbə gəlir.


Günəş nə ağıllıdı
Göydə ocaq qalayır.
Uzadıb əllərini
O məni qucaqlayır.