Şeirlər

Zahid Xəlil.Qantəpər

Kiçik günəbaxana
Oxşayır bu qantəpər.
İncə ləçəklərində
Xallı böcəklər gəzər.

 


Onun rəngi sarıdır.
Yaxın dostu arıdır.

 


Bu çiçəyi qurudub
Çay dəmləyər nənələr.
Deyərlər: - Neçə dərdin
Dərmanıdır qantəpər.