Şeirlər

Samuil Marşak. Ərköyün siçan balası

– Ciy-ciy, balacam, ciy-ciy,

Evim-evciyim, ciy-ciy,

Buğda, arpa verərəm,

Getsə yuxuya, ciy-ciy.

 

Qa-qa deyim, yatsın qoçaq,

Şirin yuxu tapsın qoçaq.

Qa-qa, yatsa gözəl balam,

Tırtıl verərəm bir qucaq.

Qa-qa, qa-qa, qa-qa...

 

Qurr-qurr oxuyum, sən yat,

Tutum sənə ağcaqanad.

Qurr, körpə siçanım, qurr-qurr,

Keşiyində dayanım, qurr.

Qurr-qurr, qurr-qurr, qurr-qurr...

 

Məə, bala siçanım, məə,

Yat artıq, naz eləmə.

Laylay deyərəm, məə-məə,

Süd də verərəm, məə-məə.

Məə-məə, məə-məə, məə...

 

– Bəlkə, Məstanı çağıraq.

– Yox, balam artıq yatır.