Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. İnci

Bir körpə gülümsədi,

Elə bil nəsə dedi.

Anasına Sənubər

Bildirdi sevincini,

Göstərdi səhər-səhər

Ağzındakı incini.

Ana dedi: – Şad xəbər!

Qızımın çıxar dişi!

O bizimlə bərabər

Yeyəcəkdir bişmişi.